Jogszabályi háttér

Hogyan tervezzünk 2022-ben?

2022-ben a juttatásokat terhelő adókötelezettségek több szempontból is változnak az előző évhez képest: van olyan adónem, amelyet a jogalkotó kivezetett az adókötelezettségek közül, míg más adónemek mértéke kerül csökkentésre.

Az adórendszer egyszerűsítésének részeként, 2020. július 1-től bevezetett társadalombiztosítási járulék összege nem változott, továbbra is a három korábbi, a biztosított által fizetendő közterhet vált ki: a nyugdíjbiztosítási járulékot (10%), az egészségbiztosítási járulékot (7%) és a munkaerőpiaci járulékot (1,5%). A járulék mértéke 2022-ben is 18,5%.

Kedvező változás, hogy a szociális hozzájárulási adó 2021. évi csökkentése tovább folytatódik 2022-ben is, így a szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-től 13%.

Lényegi változás, hogy a 2021-ben új szabályozást kapott szakképzési hozzájárulás 2022-ben végleg megszűnik, azaz a szakképzési hozzájárulást semmilyen juttatás után nem kell már fizetni.

A SZÉP-kártya korábban megemelt 800 ezer forintos keretösszege 2022. január 1-től ismét a korábbi, 450 ezer forintra csökken. Továbbá megszűnik a SZÉP-kártyára vonatkozó kedvező szociális hozzájárulási adó mentesség is.

2022. december 31-ig az egyes SZÉP-kártya alszámlákon lévő összegeket más alszámlák költési területeire is felhasználhatják a kártyabirtokosok, továbbá 2022. február 1. és 2022. május 31. között bármelyik alszámla egyenlege felhasználható hideg élelmiszer vásárlásra is.

2021. december 31-ig szociális hozzájárulási adó mentesség illette meg az Szja törvény szerinti reprezentációt és üzleti ajándékot. Azonban 2022. január 1-től ezekre a juttatásokra ismét teljes mértékben vonatkoznak az egyes meghatározott juttatásokat terhelő adókötelezettségek. Ennek megfelelően a reprezentáció és az üzleti ajándék után is meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.

A kisvállalati adó csökkentése is folytatódik 2022-ben. Az adó mértéke január 1-től 10%-ra mérséklődik. Emiatt csökken a béren kívüli, illetve az egyes meghatározott juttatások adóterhelése is.

A minimálbér 200 ezer forintra történő emelése kedvezően érinti a csekély értékű ajándék juttatását is, mert ezentúl magasabb összegben lehet kedvező adózással ilyen juttatást adni.
A juttatások új, 2022. január 1-től érvényes adózása, a kifizető választott adózása szerint:

TAO esetén KIVA esetén
Adómentes juttatások 0% 0%
Béren kívüli juttatások 28% 25%
Egyes meghatározott juttatások 33,04 % 27,7%
Egyéb jövedelem 32,94% 29,41%
Bérként adózó juttatások 69,92% 65,41%

I. Adómentes juttatások

A juttatások köre bővült, de az előző évekhez hasonlóan továbbra is adómentes a 

 • bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a költséget a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg,
 • a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, továbbá a kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, amennyiben annak értéke nem haladja meg a minimálbér összegét (2022-ben 200e forint/hó), illetve a juttatás nem visszaváltható. Nem adómentes azonban említett juttatásokra szóló utalvány.
 • A kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjától függetlenül,
 • 2022. január 1-től a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata.

II. Béren kívüli juttatások

A béren kívüli juttatások legismertebb eleme a Széchenyi Pihenőkártya, amelyre a munkáltató a munkavállalók egyes alszámláira 2022. január 1-től az alábbi összegű juttatásokat utalhatja:

 • szálláshelyre, több munkáltatótól együttvéve legfeljebb évi 225 ezer forintot,
 • vendéglátásra, több munkáltatótól együttvéve maximum évi 150 ezer forintot,
 • szabadidős szolgáltatásokra, több munkáltatótól együttvéve legfeljebb évi 75 ezer forintot.

 

A juttatás együttes összege évi 450 ezer forintig rekreációs keretösszegnek minősül, amely a következők szerint adóköteles:

 • társasági adó szerint adózó kifizető esetén az adó alapja a juttatás értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó és 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 28 %.
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adó alapja juttatás értéke, az mértéke 15% személyi jövedelemadó, továbbá 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 25%.

 

(EDENRED Ticket Restaurant SZÉP Kártya)

III. Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások körébe tartozik:

 

Egyes meghatározott juttatások esetén

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás értékének 1,18 szorosa, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 33,04%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében a személyi jövedelemadó alapja a juttatás értékének 1,18 szorosa, továbbá a juttatás nettó értékét 10% kisvállalati adó terheli. Az adóteher mértéke összesen 27,7%.

IV. Egyéb jövedelmek

Az egyéb jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében az összevont adóalap részét képezik, tehát a kifizetőt a munkabérjövedelmekhez hasonló adókötelezettség (adóelőleg megállapítás, bevallás, stb) terheli. 

Az egyéb jövedelem adóköteles jövedelem, azonban nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.  (EDENRED Juttatási kártyák, EDENRED Komfort kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);

A juttatást terhelő adó

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 13% szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 32,94%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó és 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 29,41%.

V. Munkabérként adózó juttatások

A munkabérként adózó juttatások viselik a legmagasabb adóterhet. Ezek közé tartozik minden olyan juttatás, amely nem sorolható a korábbi, kedvezményes kategóriákba. (EDENRED Juttatási kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);

A juttatást terhelő adó

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 18,5% társadalombiztosítási járulék, 13% szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 69,92%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 18,5% társadalombiztosítási járulék és 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 65,41%.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan, a különböző
értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási módszerek létezhetnek. A
fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját
adókockázatára használhatja fel.

A fent bemutatott szakmai vélemény a jelenleg hatályos adójogi szabályozáson alapul. A Finacont
Kft. nem szavatolja valamely adózási eredmény, vagy következmény elérését, továbbá azt sem, hogy
az egyes hatóságok jogértelmezése nem tér el a Társaságunk által összefoglalt szakmai
véleménytől. Egy-egy konkrét ügylet vonatkozásában a követendő eljárás minden esetben az adott
ügylet minden körülményének részletes elemzését követően határozható meg, a helytelen
jogalkalmazásért, az ebből eredő jogkövetkezményekért, illetve a jogszabályok, releváns hatósági
értelmezésének megváltozásért a Finacont Kft. nem vállal felelősséget.

Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a
teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az adókockázatot.