Jogszabályi háttér

Hogyan tervezzünk 2023-ban?

Az adórendszer korábbi egyszerűsítéseként bevezetett társadalombiztosítási járulék összege 2023. január 1-től nem változott, továbbra is a három korábbi, a biztosított által fizetendő közterhet vált ki: a nyugdíjbiztosítási járulékot (10%), az egészségbiztosítási járulékot (7%) és a munkaerőpiaci járulékot (1,5%). A járulék mértéke 2023-ban is 18,5%.

A szociális hozzájárulási adó 2023-ban nem változik az előző évhez képest, így a szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-től továbbra is 13%.

2023. január 9-től megszűntek a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) alszámlái, a korábbi három zsebből csak a fő zseb marad meg, tehát ez az alszámla egyedüliként működik tovább. A munkáltatóknak nem szükséges új alszámlát nyitniuk. 2023-től megszűnnek az egyes alszámlákra vonatkozó értékhatárok, és a fennmaradó kijelölt fő zsebre kedvezményes adózással utalható összeg megegyezik a rekreációs keretösszeggel, azaz 450ezer forinttal (éves béren kívüli juttatás keretösszeg). Ezen összeghatár feletti juttatások egyes meghatározott juttatásként adókötelesek. Az új szabályozásnak megfelelően tehát a keretösszeg nem változik, csak ezután nem kell a különböző alszámlák egyedi értékhatárait figyelembe venni. A kedvezményes keretösszeg csak az egész évben fennálló munkaviszony esetén érvényes, de ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn, akkor a keretösszegnek a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege adható béren kívüli juttatásként.

A béren kívüli juttatásokra és az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó kedvezményes közterhek 2023. január 1-jétől nem változnak.

A kisvállalati adó mértéke 2023-ban nem változik. Az adó mértéke 10%.
2023. január 1-től a minimálbér 232ezer forintra történő emelése kedvezően érinti a csekély értékű ajándék juttatását is, mert ezentúl magasabb összegben lehet kedvező adózással ilyen juttatást adni.

A juttatások 2023. január 1-től érvényes adózása, a kifizető választott adózása szerint:

TAO esetén KIVA esetén
Adómentes juttatások 0% 0%
Béren kívüli juttatások 28% 25%
Egyes meghatározott juttatások 33,04 % 27,7%
Egyéb jövedelem 32,94% 29,41%
Bérként adózó juttatások 69,92% 65,41%

I. Adómentes juttatások

A juttatások köre bővült, de az előző évekhez hasonlóan továbbra is adómentes a

 • bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a költséget a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg,
 • a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, továbbá a kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, amennyiben annak értéke nem haladja meg a minimálbér összegét (2023-ban 232e forint/hó), illetve a juttatás nem visszaváltható. Nem adómentes azonban említett juttatásokra szóló utalvány,
 • a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjától függetlenül,
 • 2022. január 1-től a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata,
 • igazolás nélkül, költségként elszámolható tétel a MT távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. (2023-ban 23.200,-)

II. Béren kívüli juttatások

A béren kívüli juttatások legismertebb eleme a Széchenyi Pihenőkártya, amelynek egyetlen alszámlájára a munkáltató 450ezer forint összeget utalhat. A juttatás összege évi 450ezer forintig rekreációs keretösszegnek minősül, amely a következők szerint adóköteles:

 • társasági adó szerint adózó kifizető esetén az adó alapja a juttatás értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó és 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 28%.
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adó alapja a juttatás értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, továbbá 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 25%.

(EDENRED Ticket Restaurant SZÉP Kártya)

III. Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások körébe tartozik:

 • a béren kívüli juttatások (tehát a Széchenyi Pihenőkártya) rekreációs keretösszeg feletti része;
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba, célzott szolgáltatásokra befizetett összegek;
 • a csekély értékű ajándék – évi egy alkalommal adható, a minimálbér maximum 10%-át elérő értékben (EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);
 • az üzleti ajándék (EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Ajándékutalvány);
 • az üzletpolitikai (reklám) célú juttatások (EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Ajándékutalvány).
  Egyes meghatározott juttatások esetén
 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás értékének 1,18 szorosa, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 33,04%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében a személyi jövedelemadó alapja a juttatás értékének 1,18 szorosa, továbbá a juttatás nettó értékét 10% kisvállalati adó terheli. Az adóteher mértéke összesen 27,7%.

IV. Egyéb jövedelmek

Az egyéb jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében az összevont adóalap részét képezik, tehát a kifizetőt a munkabérjövedelmekhez hasonló adókötelezettség (adóelőleg megállapítás, bevallás, stb) terheli.

Az egyéb jövedelem adóköteles jövedelem, azonban nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját. (EDENRED Juttatási kártyák, EDENRED Komfort kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);

A juttatást terhelő adó

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 13% szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 32,94%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó és 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 29,41%.

V. Munkabérként adózó juttatások

A munkabérként adózó juttatások viselik a legmagasabb adóterhet. Ezek közé tartozik minden olyan juttatás, amely nem sorolható a korábbi, kedvezményes kategóriákba. (EDENRED Juttatási kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);

A juttatást terhelő adó

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 18,5% társadalombiztosítási járulék, 13% szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 69,92%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 18,5% társadalombiztosítási járulék és 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 65,41%.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan, a különböző
értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási módszerek létezhetnek. A
fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját
adókockázatára használhatja fel.

A fent bemutatott szakmai vélemény a jelenleg hatályos adójogi szabályozáson alapul. A Finacont
Kft. nem szavatolja valamely adózási eredmény, vagy következmény elérését, továbbá azt sem, hogy
az egyes hatóságok jogértelmezése nem tér el a Társaságunk által összefoglalt szakmai
véleménytől. Egy-egy konkrét ügylet vonatkozásában a követendő eljárás minden esetben az adott
ügylet minden körülményének részletes elemzését követően határozható meg, a helytelen
jogalkalmazásért, az ebből eredő jogkövetkezményekért, illetve a jogszabályok, releváns hatósági
értelmezésének megváltozásért a Finacont Kft. nem vállal felelősséget.

Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a
teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az adókockázatot.